2019 №1. Спецвипуск

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом “Електронна доставка документів” БЕЗКОШТОВНО
В розділі “Перелік видань” можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

КЕСАРІВ РОЗТИН:ПАРАДИГМА БЕЗПЕКИ

Роль кесарева розтину (КР) в сучасному акушерстві важко переоцінити, оскільки саме цей метод розродження в багатьох випадках запобігає розвитку тяжких ускладнень для матері та плода. Проте, збільшення частоти кесарева розтину в Україні та світі за останні 20 років більш ніж в 10 разів не відповідає темпам зниження показників материнської і перинатальної захворюваності та смертності. За даними МОЗ України, частота кесарева розтину в різних регіонах країни коливається в межах 18–25 % від загальної кількості пологів та немає тенденції до зниження. Це пояснюється, з одного боку, розширенням показань до КР, а з іншого – збільшенням кількості вагітних жінок з рубцем на матці, ведення пологів у яких потребує особливої уваги спеціалістів. Однак, розширення показань до абдомінального розродження з метою зниження перинатальної смертності, згідно з думками численних авторів і рекомендаціями ВООЗ, виправдане тільки в 10–15 %, а необґрунтоване підвищення частоти кесарева розтину призводить до збільшення кількості післяпологових ускладнень та порушення адаптаційних можливостей новонародженої дитини. За даними МОЗ України, з 2006 року в країні спостерігається підвищення показників перинатальної смертності, частоти розродження шляхом кесарева розтину та летальності серед жінок, яким розродження виконували оперативним шляхом. Так, показники материнської смертності, асоційованої із КР (близько 40 на 100 000 живонароджених дітей), у 4 рази вищі ніж для всіх типів вагінальних пологів (10 на 100 000),тому у зв’язку з зростанням оперативних пологів, перед практичними лікарями та науковцями постає питання про безпечність кесаревого розтину.