2019 №4 Спецвипуск

У разі зацікавленості в матеріалах окремих статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися сервісом “Електронна доставка документів” з метою отримання повного тексту БЕЗКОШТОВНО
В розділі “Перелік видань” можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Серед великої кількості критеріїв здоров’я плода та дитини найбільш яскраво виділяються при основних групи показників: показники зростання і фізичного розвитку; рівень метаболічної стабільності організму; рівень адаптаційних можливостей організму, опосередкованих через діяльність головним чином нервової, ендокринної та імунної систем. На рівень сформованості плода впливає багато чинників, в тому числі і перебіг вагітності та пологів, і, як наслідок, дитина може народитися недоношеною, переношеною, вчасно та завдяки хірургічному втручанню при відсутності родової діяльності або певної її патології. Неонтологія — молода наука, галузь педіатрії, яка вивчає фізіологію та патологію новонароджених. Визначено, що основним завданням неонатології є збереження життя і здоров’я дітей у віці від народження до 28 діб життя. Вважається, що цей віковий період людини є найбільш важливим у збереженні її життя і забезпеченні подальшого розвитку.

Водночас на сьогодні існують певні протиріччя та не повністю з’ясовані питання щодо ведення вагітності у жінок груп ризику з внутрішньоутробної інфекції плода, доцільності та показань для обстеження вагітних груп ризику на певні представники перинатальних TORCH-інфекцій, діагностики стану плода та порушень його розвитку, ведення пологів, показань до акушерських втручань, лікування і обстеження новонароджених з перинатальною патологією, зокрема з внутрішньоутробними інфекціями.

 • Лапароскопия или лапаротомия при формировании колостомы у новорожденных с атрезией ануса и прямой кишки? /  М. А. Аксельров, Т. В. Сергиенко, О. А. Верхоланцев // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 2 ЕБ. –  С.64-66. – Библиогр.: с.66 . –
  Аннотация

  Аноректальные мальформации по международной классификации болезней 10 пересмотра имеют код Q42 и определены как врожденные отсутствие, атрезия и стеноз толстой кишки. Встречаются с частотой 1:4000–5000 детей и характеризуются широким спектром различных вариантов, которые могут быть как незначительными, так и сложными, с большим расстоянием между слепо заканчивающимся участком толстой кишки и долженствующим местом ануса, часто сопровождаемые свищами в половые у девочек или мочевые (чаще у мальчиков) пути или на промежность. При высоких формах порока первым этапом лечения большинство детских хирургов накладывают колостому. Наибольшие проблемы возникают, когда кишечную стому надо выводить у детей первых месяцев жизни. Актуальным остается вопрос: лапаротомия или лапароскопия?
 • Прогнозування ренальної дисфункції у доношених новонароджених дітей з патологічним перебігом ранньої неонатальної адаптації / А. Г. Бабінцева // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2018. – Т. 8, № 1. –  С.18-22. – Бібліогр. в кінці ст.
  Аннотация
  Новонароджені діти, які отримують лікування у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, складають групу високого ризику щодо формування ренальної дисфункції, найбільш серйозним проявом якої є гостре пошкодження нирок. Проведено ретроспективне дослідження, у ході якого здійснено аналіз чинників ризику ренальної дисфункції у 80 доношених новонароджених дітей з проявами перинатальної патології різного ступеня тяжкості з подальшим покроковим дискримінантним аналізом індексованих факторів (віку матері ? 35 років, наявності/відсутності хронічної патології сечовидільної системи, гестаційного пієлонефриту у матері, оцінки гострої адаптації новонародженого за шкалою Апгар наприкінці першої та п’ятої хвилин життя, наявності/ відсутності синдрому артеріальної гіпотензії, оцінки за шкалою NTISS, рівнів погодинного діурезу та сироваткового креатиніну у новонародженої дитини).
 • Вплив стану евентрованого кишечника при гастрошизисі на відновлення моторної функції шлунково-кишкового тракту у новонароджених після операції / О. К. Слєпов [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 1 ЕБ. –  С.75-80. – Библиогр.: с.79-80 . –
  Анотація
  Ушкодження кишечника при гастрошизисі (ГШ) відбувається внутрішньоутробно та є  первинною  причиною захворюваності і смертності новонароджених дітей з цією  патологією. Етіологія інтестинальних уражень і досі залишається дискутабельною. З метою зменшення інтестинальних ушкоджень застосовується проведення родорозрішення шляхом кесаревого розтину у різних термінах гестаційного віку, а також розробляються різні тактики внутрішньоутробного лікування на тваринних моделях. Залишається не вирішеним питання визначення груп ризику пацієнтів, які потребують проведення пренатальної терапії та діагностики виразних змін евентрованих органів при ГШ. Дотепер у літературі відсутні повідомлення щодо впливу ступеня ураження евентрованих органів при ГШ на відновлення моторики ШКТ після операції.
 • Врожденная кистозная мальформация легких у новорожденных / С. П. Досмагамбетов [и др.] // Новости хирургии. – 2018. – Том 26, N 4 ЕБ. –  С.496-501. – Библиогр.: с.500-501 . – ISSN 2305-0047.
  Аннотация
  Среди всех пороков развития легких 50-75%, по  данным авторов  составляет кистозная мальформация легких. Эта патология является редким врожденным кистозным поражением легких, которое возникает из-за чрезмерной пролиферации терминальных бронхиол с образованием кист различного размера, не затрагивающих альвеолы. Частота данного порока развития составляет 1 на 25000-1 на 35000 новорожденных. Выделяются три формы аномалии: 1 – единичные или множественные кисты диаметром более 2 см с тканевыми элементами, похожими на нормальные альвеолы; II – множественные небольшие кисты менее 1 см в диаметре с бронхиолами и альвеолами; III – обширное поражение обычно некистозного характера со смещением средостения.
 • Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Часть І / А. В. Сукало [и др.]  //Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2018. – Том 8, N 6. –  С.819-831. – Библиогр.: с.830-831 . – ISSN 2226-3276.
  Аннотация
  Ведущее место среди клинических форм иммунологической патологии при беременности занимает гемолитическая болезнь плода и новорожденного. В 95% случаев ГБПиН обусловлена несовместимостью по резус –фактору и лишь в 5% – по системе АВО и другим антигенным факторами эритроцитов.  Частота ГБП и Н -3-6%. Летальность от данного заболевания на сегодняшний день составляет 2,5%, смертность -0,01 -0,02%.  В настоящее время известно около 30 основных генетических эритроцитарных систем, объединяющих более 500 антигенов эритроцитов.
 • Фактори ризику формування серцево-судинних розладів у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку / М. О. Гончарь, А. Д. Бойченко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2018. – Т. 8, № 1. –  С.37-42. – Бібліогр. в кінці ст.
  Аннотация
  З метою поліпшення ранньої діагностики серцево-судинних розладів у новонароджених з затримкою внутрішньоутробного розвитку шляхом співставлення особливостей акушерського та перинатального анамнезу з наявністю міокардіальної дисфункції, обстежено 167 новонароджених, з них 62 доношених новонароджених з затримкою внутрішньоутробного розвитку та 105 здорових доношених новонароджених, у яких ранній неонатальний період проходив без ускладнень. Проводився аналіз даних акушерського анамнезу та клініко-інструментального обстежень. Найбільш значущими факторами ризику розвитку серцево-судинних розладів у новонароджених зі ЗВУР є:соматичні захворювання матері, перенесені жінкою під час вагітності ГРЗ, патологічний перебіг вагітності та коморбідність соматичних захворювань.
 • Клинический случай ретробульбарного абсцесса у новорожденного ребенка / Л. П. Бадогина [и др.] // Здоровье ребенка. – 2018. – N 4. –  С.84-88. – Библиогр.: с. 88. –
  Аннотация
  Редкие случаи из практики представляют интерес своей уникальностью, особенно если они имеют грозные осложнения или нетипичное течение.  К таким состояниям в неонатологии можно отнести неонатальный орбитальный (ретробульбарный) абсцесс.
 • Особливості перебігу перинатального ураження ЦНС неуточненої етіології у періоді новонародженості (клінічний випадок) / Н. М. Крецу, Л. В. Колюбакіна, Є. З. Трекуш // Неонтологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2018. – Т. 8, № 1. –  С.87-89. – Бібліогр. в кінці ст.
  Аннотация
  Проблема перинатальної захворюваності та смертності залишається однією з головних медичних проблем сьогодення в усіх країнах світу. Поширеність перинатальної патології невпинно зростає. У структурі дитячої інвалідності ураження нервової системи становлять близько 50 %, при цьому 70–80 % випадків припадає на перинатальні ураження. Наводимо власні спостереження за дитиною з перинатальним ураженням ЦНС неуточненої етіології.
 • Ентеростомія у комплексі хірургічного лікування новонароджених із захворюваннями та вадами розвитку кишечника / І. В. Ксьонз, Є. М. Гриценко, М. І. Гриценко // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 2 ЕБ. –  С.81-84. – Библиогр.: с.84.
  Анотація
  У дитячій хірургічній практиці ентеростомія є вимушеною операцією. У новонароджених вона виконується як перший етап хірургічного лікування при некротичному ентероколіті з перфорацією чи некрозом стінки кишки, меконіальному ілеусі, атрезії тонкої кишки, хворобі Гіршпрунга, тотальних агангліозах кишечника та деяких інших захворюваннях. При накладанні первинного анастомозу у випадку атрезії кишечника, у зв’язку із значним розширенням проксимального сегмента та різким недорозвиненням та звуженням дистального сегмента, в зоні кишкового анастомозу виникають несприятливі гідродинамічні умови з явищами функціональної неповноцінності, що призводить до незадовільних результатів лікування та вимагає створення ентеростом.
 • Некротизуючий ентероколіт новонароджених – проблеми діагностики / Т. К. Мавропуло // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2017. – Т. 7, № 4. –  С.95-101. – Бібліогр. в кінці ст.
  Аннотация
  Некротизуючий ентероколіт (НЕК) – небезпечне для життя захворювання, що характеризується важким запаленням та некрозом кишечника, яке головним чином спостерігається у глибоко недоношених новонароджених (? 32 тижнів вагітності). Незважаючи на зусилля останніх років, спрямовані на краще розуміння цього захворювання, а також на його ліквідацію, воно зберігається і залишається однією з основних причин смертності та захворюваності у відділах інтенсивної терапії новонароджених. Мета цього огляду полягає в тому, щоб розглянути поточне визначення НЕК і адекватні біомаркери, які можуть бути використані для сприяння прийняттю клінічних рішень.
 • Морфологическая трансформация кишечной стенки при некротизирующем энтерокопите у новорожденных / И. Ю. Карпова [и др.] // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2018. – Том 8, N 3 ЕБ. –  С.18-27. – Библиогр.: с.25-27 . – ISSN 2219-4061.
  Аннотация
  Некротизирующий энтероколит (НЭК) – это тяжелое полиэтиологичное заболевание новорожденных. Несмотря на активное изучение данной проблемы в течение 60 лет, остается много нерешенных вопросов по диагностике патологического процесса, трактовке клинической картины и лечению. Известно, что 20–40% пациентам необходимы хирургические вмешательства, количество осложнений составляет 51–68%, а летальность сохраняется на уровне 15– 35%.  Широкое обсуждение НЭК затрагивает многие аспекты темы, включая и морфологические исследования кишечника. Доказано, что среди возможных гистологических изменений при НЭК наиболее часто выявляют признаки коагуляционного некроза (89%), острого и хронического воспаления (60%) и наличие язв слизистой оболочки (76%).
 • Опыт лечения новорожденного с хилоперитонеумом / Н. М. Судакова [и др.]  //Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2018. – Том 8, N 1 ЕБ. –  С.66-69. – Библиогр.: с. 68-69. – ISSN 2219-4061.
  Аннотация
  В статье приведен клинический случай лечения новорожденного с хилоперитонеумом на фоне тяжелой сопутствующей патологии бронхолегочной системы. Хилезный характер выпота явился находкой при проведении оперативного вмешательства. В консервативном лечении использовали парентеральное питание, октреотид, искусственную ентиляцию легких. Продолжительность полного парентерального питания составила 8 суток. Общая длительность пребывания ребенка на ИВЛ с учетом сопутствующей патологии составила 86 суток.
 • Оцінка безпосередніх та віддалених результатів балонної вальвулопластики при аортальному стенозі у новонароджених / Є. М. Чорненька [та ін.] // Современная педиатрия. – 2018. – N 4. –  С.65-68. – Библиогр.: с.68 . – ISSN 1992-5913.
  Анотація
  Балонна вальвулопластика (БВП0  може полегшити симптоми аортального стенозу у пацієнтів, але ця процедура супроводжується підвищеним ризиком летальності та морбідності і нерідко вимагає подальших реінтервенцій. Водночас БПВ не має ускладнень, пов’язаних з використанням штучного кровообігу у новонароджених, що є особливо небажаним у пацієнтів у важкому, декомпенсованому стані із нестабільною гемодинамікою.
 • Первый опыт выполнения лапароскопического дуодено-дуоденального анастомоза у новорожденных с высокой кишечной непроходимостью, вызванной кольцевидной поджелудочной железой / М. А. Аксельров [и др.] // Новости хирургии. – 2018. – Том 26, N 2 ЕБ. –  С.248-253. – Библиогр.: с. 251-253. – ISSN 2305-0047.
  Аннотация
  Непроходимость двенадцатиперстной кишки встречается с частотой 1:5000-10 000 живорожденных детей. Эта аномалия развития находится на третьем месте среди пороков развития кишечной трубки. Помощь детям с данным пороком развития необходимо оказать в периоде новорожденности. Техника лапароскопического дуодено-дуоденального анастомоза при наличии у хирурга опыта работы с новорожденными является безопасной, эффективной методикой и может быть вариантом выбора хирургического лечения врожденной дуоденальной непроходимости, вызванной кольцевидной поджелудочной железой.
 • Випадок рідкісного типу подвоєння кишечника / О. В. Риженко // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 2 ЕБ. –  С.77-80. – Библиогр.: с.80 .
  Анотація
  Подвоєння кишечника належить до рідкісних вад розвитку кишечника, частота становить 1:4500 усіх вад розвитку травного тракту. Формування даної вади виникає на стадії вакуолізації первинної трубки і пов’язане з порушенням реканалізації кишкової трубки, яке відбувається на 4–8 тижні ембріогенезу. Подвоєння травної трубки може відбуватися на будь-якому рівні – від стравоходу до прямої кишки. Да на вада може бути як ізольованою, так і проявлятись множинними вадами розвитку. Найчастіше у дітей з подвоєнням кишечника реєструється супутня природжена патологія з сечовивідною та нервовою системою.
 • Сепсис новорожденных. Часть І / А. К. Ткаченко [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Том 7, N 3. –  С.324-337. – Библиогр.: с.336-337 . – ISSN 2306-8787.
  Аннотация
  В статье представлены современные подходы определения понятия сепсиса новорожденных, причины, этиология его возникновения, патогенетические механизмы, подходы в диагностике, а также дифференциальной диагностике, лечение и профилактика сепсиса у новорожденных.
 • Результати лікування дітей з атрезією стравоходу / О. В. Спахі, О. В. Лятуринська, М. О. Макарова // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 3 ЕБ. –  С.46-50. – Библиогр.: с.50 .
  Анотація
  Останніми роками на тлі низької народжуваності зросла частота природжених вад розвитку, у тому числі атрезії стравоходу, яка часто поєднується з множинними природженими вадами. Частота атрезії стравоходу, за даними різних авторів, становить 1:10000–25000 новонароджених. Лікування дітей з атрезією стравоходу залишається найскладнішим і трудомістким завданням. Тільки своєчасна оперативна корекція дає шанс на життя дитині. Зберігається дуже висока летальність при пізній діагностиці і наявності супутньої патології.
 • Эхографические и допплерометрические прогностические маркеры поражения центральной нервной системы недоношенных новорожденных / А. Н. Стрижаков, Н. Г. Попова, И. В. Игнатко // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2018. – Том 17, N 5. –  С.56-62. – Библиогр.: с.61-62 . – ISSN 1726-1678.
  Аннотация
  Применение антенатальной нейросонографии и доплерометрии в сосудах головного мозга и вертебробазилярной системы позволили установить определенные патогенетические  звенья  церебральных поражений недоношенных новорожденных. Особенностью антенатальной нейросоногафии недоношенных новорожденных с поражением ЦНС является достоверное увеличение размеров ликворопроводящих путей по сравнению с теми же размерами в те же сроки гестации, но при нормальных исходах беременности, а также уменьшение субарахноидального пространства и межполушарной щели.
 • Фатальные почечные и неврологические осложнения после реконструкции дуги аорты у новорожденных / Ю. С. Синельников [и др.] // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. – 2018. – N 6. –  С.77-82
  Аннотация
  Реконструктивные операции на дуге аорты (ДА) являются в настоящее время наиболее сложными для хирургического лечения. Это связано, во-первых, с необходимостью обеспечения бескровного операционного поля и, во- вторых, – с адекватной защитой головного мозга. Оптимальный выбор  стратегии для  защиты головного мозга имеет решающее значение  при выполнение хирургического лечения врожденных заболеваний ДА.
 • Феномен Артюса-Шварцмана, осложненный обширной некротической флегмоной у новорожденного с дуоденальной непроходимостью / В. Б. Кацупеев [и др.]  //Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2018. – Том 8, N 4 ЕБ. –  С.73-77. – Библиогр.: с.77 . – ISSN 2219-4061.
  Аннотация
  Описан случай возникновения внутрисосудистого феномена Артюса-Шварцмана, явившегося причиной развития обширной флегмоны туловища с участками некрозов на фоне длительных объемных внутривенных инфузий белковых препаратов, использованных для коррекции метаболических нарушений у новорожденного с частичной врожденной дуоденальной непроходимостью. Комплексное лечение, включающее множественные насечки кожи с некрэктомией, аутодермопластикой и гемофильтрацией, а так же лапаротомию с наложением дуоденоеюноанастомоза по поводу мембраны двенадцатиперстной кишки, позволило добиться благоприятного исхода.
 • Рідкісна аноректальна мальформація – вроджений товстокишковий мішок у новонароджених. Огляд літератури та власне спостереження / О. Д. Фофанов, В. О. Фофанов, В. В. Банасевич // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 2 ЕБ. –  С.72-76. – Библиогр.: с.75-76 .
  Анотація
  Аноректальні мальформації (АРМ) належать до найбільш поширених вад розвитку у дітей і зустрічаються з частотою 1:1500 – 1:5000 новонароджених. Понад 90% усіх АРМ становлять норичні форми цих вад. Висока варіабельність варіантів АРМ зумовлена складністю ембріогенезу аноректальної ділянки та урогенітальних органів. Існує близько 40 класифікацій АРМ і в більшості з них, включаючи останню (Кrickenbeck, 2005), виділена окрема група – рідкісні регіональні варіанти АРМ.
 • Сучасна стратегія діагностики внутрішньочерепних крововиливів у новонароджених / М. М. Чуйко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2018. – Т. 8, № 1. –  С.70-73. – Бібліогр. в кінці ст.
  Аннотация
  У статті представлені сучасні стандарти діагностики внутрішньочерепних крововиливів (ВЧК) у доношених і недоношених новонароджених. Виділені можливі причини ВЧК, в тому числі у недоношених новонароджених. Акцентована увага на роль електронних джерел, соціальних мереж у формуванні думки у батьків або уповноважених представників за дитину про причини ВЧК, правильність застосування діагностичних втручань, визначенні коректності лікування. Наголошено на тому, що причинами ВЧК, окрім «модної» пологової травми значну роль відіграють коагулопатії внаслідок алоімунної тромбоцитопенічної пурпури, ДВЗ-синдрому, ЕКМО, судиннообструктивні захворювання.
 • К вопросу о воспалительных заболеваниях среднего уха у новорожденных детей / П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – N 6. –  С.43-47
  Аннотация
  У новорожденных и детей грудного возраста можно выделить общие и местные  факторы, способствующие развитию воспалительной патологии среднего уха.  Общими  факторами являются преморбидный фон ребенка,  в понятие которого входит общее состояние организма и его иммунной системы, а также  наличие у близких родственников заболеваний среднего уха. По данным ряда авторов, возникновение воспалительных заболеваний среднего уха у детей раннего возраста обусловлено физиологической незрелостью и неполноценностью функционирования иммунной системы.
 • Врожденные инфекционно-воспалительные заболевания у новорожденных детей / Н. И. Янковская // Клиническая инфектология и паразитология. – 2017. – Том 6, N 4. –  С.601-603
  Аннотация
  Наличие  и нарастание у беременных  женщин соматической патологии, в том числе инфекционной, как острой, так и хронической, служит причиной реализации врожденных  инфекций у новорожденных и их тяжелого течения. Благоприятствуют этому фоновые заболевания, на котором они протекают: тяжелые поражения нервной системы, недоношенность, задержка внутриутробного развития и другие факторы. В настоящее время возбудителями инфекций плода и новорожденного являются микоплазмы. Грибы и вирусы, анаэробные бактерии, энтеробактерии и другие.

Міжнародні клінічні протоколи  з питань  хвороб новонароджених

 1. Квинсленд Клинические рекомендации
 2. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (HIE)
 3. Рутинная оценка новорожденного
 4. Неонатальные припадки
 5. Травми новонароджених